1.0 CALIBURN A3 COIL

120 บาท

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

คอยล์ 1.0Ω Caliburn A3 ราคาตัวละ 120 ยกกล่อง 450 ค่าส่ง 60 บาท

ใช้กับน้ำยาประเภทซอลนิค หัวพอดตัวนี้รองรับแค่รุ่น Caliburn A3 และ Caliburn AK3 เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับรุ่นอื่นได้

คอยล์มีอายุใช้งานประมาณ 7-14 วัน